Jagt i Tyskland

Jagt i Tyskland adskiller sig på flere områder fra dansk jagt.

Størrelsen på arealet, antallet af jægere og ikke mindst udvalget af vildt gør at jagten i det tyske adskiller sig markant fra den jagt, vi er vant til i Danmark.

Krævende jagtprøve

Vi er ca.177.000 jagttegnsløsere her i landet. I Tyskland er der knap 400.000 ud af en befolkning på 80 mio. mennesker.

Det siger især noget om at erhvervelsen af jagttegnet i Tyskland er mærkbart mere krævende end det er, at få det danske jagttegn.

Jeg har selv gennemført den tyske jagtprøve med succes tilbage i 1995. 

Jagt i Tyskland kræver tysk jagttegn

Inden du skal på jagt i Tyskland er det en forudsætning, at du erhverver dig et tyskjagttegn.

Det tyske jagttegn kræver ikke en ny prøve, men blot at du med udgangspunkt i dit danske jagttegn ansøger om gyldigt tysk jagttegn i det relevante område, hvor du skal på jagt.

Det er altså blot en formalitet at erhverve sig et tysk jagttegn når du blot har en gyldigt dansk.

Udover tysk jagttegn kræver jagt i Tyskland jagtforsikring, et skydebevis, ofte også et hygiejnekursus samt at jagten gennemføres med blyfri ammunition.

Læs mere om tysk jagttegn her

Jagt i den tyske natur

Forvaltningen er lagt i meget faste rammer med detaljerede afskydningsplaner for især hjortevildtet på de enkelte revirer.

Også arealkravene er væsentligt forskelligt fra vore standarder – man kan som jordbesidder først drive jagt når man råder over mere end 75 ha. sammenhængende areal. Derfor slutter mange sig sammen i såkaldte frivillige ”fællesjagtområder” på min. 250 ha., for således at forvalte og jagte i et større område.
Forvaltningsmæssigt er der et fint samarbejde mellem de private lodsejere og statsskovene så man kan forvalte mange tusinde hektarer og udvikle meget stærke, kapitale hjorte til afskydning.
Jagten på småvildtet med hagl dyrkes kun i mindre omfang – det er riffeljagten på det klovbærende vildt, der tæller.